HOME PAGE » Naše charisma
 

          Charisma Školských sester Třetího regulovaného řádu sv. Františka zakořeněné v prožívání evangelia podle tradic františkánské kajícnosti je důvěrné spojení s Bohem uprostřed apoštolské práce. V duchu františkánské chudoby, jednoduchosti a pokory ve společném životě, se věnujeme křesťanské formaci a výchově pro celkový rozvoj člověka. Odpovídáme na znamení doby a na potřeby Církve jako její věrné služebnice a radostně sloužíme chudým a jinak potřebným.

NAŠE CHARISMA