HOME PAGE » Naše poslání
 

          Jako sestry žijící ve fraternitě a obdarované povoláním od Boha následujeme učení a rady evangelia v duchu svatého Františka. Důvěrným spojením s Bohem a horlivou službou v Církvi spojujeme po příkladu našich zakladatelů kontemplativní a apoštolský způsob života.


          Naším prvořadým posláním je oslavovat Boha šířením Kristova království a životem svatosti. Naše řeholní povolání nás zvláštním způsobem vede k tomu, abychom uskutečňovaly tyto cíle.

          Sliby poslušnosti, chudoby a čistoty nám pomáhají bezprostředněji následovat Krista v jeho úplném odevzdání se Otci a plněji se podílet na jeho spásonosném poslání ve světě.


          Naším zvláštním posláním je sloužit potřebám našich bližních vyučováním nebo jinými službami podle potřeb doby. Věrny svému povolání žen františkánek v Církvi, věnujeme se službám, které reagují na potřeby místní Církve a podporují náš vlastní křesťanský růst i růst našich bližních. Tyto služby konáme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

NAŠE POSLÁNÍ