Matky Hyacinty Zahálkové — 10. března 1912-2012

V celé kongregaci sestry věnovaly čas významnému dni 10. března, aby si připomněly sté výročí smrti Matky Hyacinty Zahálkové, první generální představené české větve kongregace, která vedla vznikající kongregaci v letech 1888 – 1910. Po krátké době odpočinku odcestovala na průzkum do USA, kam chtěla poslat sestry, aby se věnovaly pastoraci emigrantů, zvláště ze Slovenska, Čech a Moravy. Po krátké nemoci zemřela v Pittsburghu v Pennsylvanii 10. března 1912.


***


Františkánské misie v Ostravě 26.9. – 2.10.2011

V posledním zářijovém týdnu Ostravu zaplnili pod vedením františkánů misionáři, kteří na ulici nabízeli seznámení s Kristem a s vírou.

Oslovovali lidi na ulicích, základních i středních školách, zavítali za nemocnými a přestárlými občany do domovů pro seniory, za bývalými vězni, Romy, bezdomovci. Nevynechali ani návštěvu proslavené Stodolní ulice. Podařilo se jim ve věstě oslovit tisíce lidí.

Nabízeli posezení v kavárně s možností si popovídat nebo přijmout přímluvnou modlitbu za jakýkoliv problém nebo těžkost. Na programu byl i Večer chval se skupinou Efrém, ekumenická modlitba za město Ostravu, divadelní hra Zraněný pastýř, večerní adorace spojená s pantomimou, scénický tanec, svědectví, meditace a modlitba za vnitřní uzdravení.

Snahou misionářů není někoho přesvědčovat, ale ve svobodě vydat svědectví, že v dnešním uspěchaném a odcizeném světě existují lidé, kteří nejsou zahleděni jen do sebe a neorientují se jen pro zisky, ale žijí podle Božího řádu. Rozhodně nejde o nějakou agitaci. Misionáři se spíše chtějí s ostatními lidmi podělit o to, čím žijí, co je naplňuje, činí šťastnými a dává jim pokoj v duši, kterým je pro ně Ježíš.

Misie byla podpořena ostravskými farnostmi. Modlili se ale také posluchači rádia Proglas, které k tomu vyzval pan biskup Lobkowicz při zahajovací mši svaté. K modlitbám se dále připojili také kontemplativní řády a mnoho přátel všech misionářů. Všichni z misijního týmu potvrdili, že to bylo znát. Mnohá setkání a aktivity byly jakoby předpřipravené.

Františkánské misie v Ostravě sice skončily, ale jen pro misijní tým. Nadále tu zůstávají místní křesťané a otevřené dveře kostelů a farních budov. A především zůstává otevřeno Boží srdce pro každého, kdo si v těchto dnech položil otázku po existenci toho, který je Láska.