VÍTEJTE!
 

My, Školské sestry Třetího řeholního řádu sv. Františka, odvozujeme svůj původ od společenství vzniklého z františkánského charismatu Matky Františky Antonie Lampel v Grazu, Rakousko, r. 1843. Matka Hyacinta Magdalena Zahálková pokračovala v tomto duchovním odkazu v novém založení v Čechách v r. 1888.


Jsme řeholní kongregací papežského práva. Sloužíme Církvi v České republice, Slovensku, Itálii, Spojených státech, Chile, Indii, Jižní Africe, Kazakhstanu a Kyrgyzstanu. Kdekoliv jsme, tvoříme jedno tělo, jehož členky žijí podle Řehole a života bratří a sester Třetího řeholního řádu sv. Františka a našich Konstitucí. Různé jurisdikce mají určitou samosprávu pod pravomocí generální představené a sjednocuje je generalát v Římě.


Nejnovější zprávy

Kalendář

říjen 2011


4

Slavnost svatého Františka

4

20. Výročí gymnázia sv. Františka v Žilině, Slovensko

5-8

Provinciální kapitula, Italská provincie

27

Pouť pokoje, Assisi

listopad 2011


13

Zakončení roku sv. Anežky v Praze


 


 

Do pozornosti

 
Zvuk v příloze
 

 

 
Archiv zpráv
 

Volby provincie / 2011

Volby italské provincie
Provinciální představená: S.M. Valeria Ruggieri
Provinciální vikářka: S.M. Margherita Faugno
Provinciální rádkyně: S.M. Adelanna Brunozzi, S.M. Patrizia Zimbolo and S.M. Maria Grazia Catino


Jmenování pro regii Čile
Regionální předstanená: S.M. Sara Carrasco Gutiérrez
Regionální vikářka: S.M. Sonia Lagos Umaña
Regionální rádkyně: S.M. Ana María Durán Pillancary

Provinciální Kapitula / 3.října 2011

Ve třech provinciích již proběhla provinciální kapitula, během níž se v těchto dnech uskutečnily volby nové správy.

SLOVENSKÁ PROVINCIE:
Provinciální představená: S.M. Magdaléna Sumilasová; provinciální rádkyně: S.M. Lívia Gardianová, S.M. Anna Poláčková, S.M. Rafaela Zvrškovcová a S.M. Damiána Palenčárová.

Ve třech provinciích již proběhla provinciální kapitula: SLOVENSKÁ PROVINCIE, PROVINCIE USA i ČESKÁ PROVINCIE.

PROVINCIE USA:
Provinciální představená: S. Bernadine Marie Stemnock; provinciální rádkyně: S. M. Jeanne Marie Ulica, S. M. Regina Ann Rakosny, S. Bonnie Marie Kleinschuster a S. Patricia Ann Mahoney.
ČESKÁ PROVINCIE:
Provinciální představená: S.M. Baptista Nožková; provinciální rádkyně: S. M. Veronika Říhová, S.M. Virginie Moravcová, S.M. Dominika Konečná a S.M. Daniela Cibulková.

Nový generální rady / 15.července 2011

Dne 15. července zvolila Generální kapitula sestru Reginu Zuk-Olszewskú ze Slovenské republiky pro poslání generální vikářky.

Sestra Nancy Celaschi, Sestra Jessy Mooleparambil, Sestra Rossana Villablanca Escobar plnit poslání rádkyň. sestru Reginu Zuk-Olszewskú poslání generální vikářky

Ostatní členky generální rady, které budou po pět let plnit poslání rádkyň, jsou:

Sestra Nancy Celaschi z USA.
Sestra Jessy Mooleparambil z Indie;
Sestra Rossana Villablanca Escobar z Čile.

Zvolení generální / 14.července 2011

Dne 14. července zvolila 20. Generální kapitula Školských sester Třetího řeholního řádu sv. Františka sestru Květu Vinklárkovou jako devátou generální představenou kongregace. Sestra Květa, pocházející z České republiky, v poslední době plnila poslání Generální vikařky kongregace.

sestru Květu Vinklárkovou.

Zprávy z generální kapituly 2 / 6.července 2011

Většina kapitulárek strávila neděli návštevou Říma, některé se však vypravili do Assisi, Bagnoregia a Viterba. Navečer se všechny sešly v provinčním domě Italské province, aby společně oslavily dar života sester Margaret Klaschky, Henriette Bier, Margherite Faugno a Adelanne Brunozzi, které v tomto roce oslavují významné životní jubileum.

Většina kapitulárek strávila neděli návštevou Říma, Assisi, Bagnoregia a Viterba.
14. a 15. července bude nasledovat volba generální představené a její rady.

V pondělí 11. července schválily kapitulárky volební proces a začaly nároční proces schvalování návrhů, které na kapitulu zaslaly různé jurisdikce. 12. července budou pokračovat kapitulárky v práci na návrhu záverečného dokumentu, který vychádzí z práce ve skupinách a rozhodnou o konečném znění výnosů a doporučení kapituly.

Tyto práce dokončí 13. července. 14. a 15. července bude nasledovat volba generální představené a její rady.

Zprávy z generální kapituly 1 / 6.července 2011

Ve středu odpoledne 6. Července měly kapitulárky volno a komise připravovala na základě vyslechnutých zpráv a komentářů 4 hlavní témata k projednání: 1 - mezinárodnost, 2 - život ve fraternitě, 3 - formace pro společenství a 4 - poslání kongregace.

1 - mezinárodnost,
2 - život ve fraternitě,
3 - formace pro společenství a
4 - poslání kongregace.

Následující den se kapitulárky rozdělily do čtyř pracovních skupin, z nichž každá pracovala na jednom tématu. Tato práce skupin spolu s návrhy pro generální kapitulu, které zaslaly jednotlivé jurisdikce, bude sloužit jako podklad pro Výnosy generální kapituly, které budou základní orientací pro  kolské sestry v následujících pěti letech.

Otvoření kapituly

20. Generální kapitula začala 2. července mší svatou, kterou celebroval P. Milan Bubák SVD, který po dva dny povede sestry kapitulárky teologickou reflexí na téma kapituly: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu".

.

Generální kapitula byla oficiálně otevřená generální představenou, sestrou Mary Xavier Bomberger. Facilitátorkou kapituly bude sestra Patricie Orr, RSM.

Otevření kapituly předcházelo orientační setkání dne 1. července, vedené otcem José Ornelas Carvalho, generálním představeným Kongregace Sacerdoti del Sacro Cuore (Dehoniani). Večer byl ukončen přátelským posezením a pohoštěním.

Inaugurace v Římě

Ve dnech 20. a 21. června slavily Školské sestry sv. Františka otevření a posvěcení nového oddělení diagnostika obrazem a operační sály pro Day Surgery na klinice Villa Betania v Římě.

.

Toto veřejně-soukromé zařízení poskytující zdravotnickou péči nemocným, provozované Kongregací od r. 1968, spolupracuje s nemocnicí Santo Spirito.

Pro další informaci viz www.casadicuravillabetania.com

Generální Kapitula

2. července 2011 začíná 20. generální kapitula kongregace a končí 16. července. Dvacet osm účastnic kapituly se shromáždí v Generalátu v Římě, aby rozmýšlely a diskutovaly na téma, o kterém pojednává evangelium sv. Marka: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu" (Mk 16,15)

.

Mají za úkol stanovit směr pro život a poslání kongregace v příštích pěti letech a prováděním tohoto programu pověřit novou generální představenou a radu, které budou zvoleny.

Spuštění webové stránky

Školské sestry Třetího řeholního řádu sv. Františka oznamují spuštění svých nových webových stránek, www.sstorsf.org.

.

Tyto stránky, které jsou momentálně v pěti jazycích, obsahují informace o životě a poslání sester, které slouží v Evropě, Asii, Severní Americe, Jižní Americe a v Africe na poli výchovy, zdravotnictví, katecheze, sociální práce a tvořivě odpovídají na potřeby Církve a společnosti.


 
 
Komentáře k webu
 
Napište svůj názor / připomínky k nové webové stránky, pomůže nám to zlepšit uživatelský komfort.