VITAJTE!
 

1. My, Školské sestry 3. rehoľného rádu sv. Františka máme svoj pôvod v spoločenstve, ktoré sa zrodilo v roku 1843 v rakúskom meste Graz z františkánskej charizmy matky Františky Antónie Lamplovej. V roku 1888 matka Hyacinta Magdaléna Zahálková preniesla túto charizmu do Čiech.


2. Sme rehoľná kongregácia pápežského práva. Slúžime Cirkvi na Slovensku, v Českej republike, v Spojených Štátoch, v Kazachstane a Kirgyzstane, v Indii, v Čile a v Južnej Afrike. Kdekoľvek sa nachádzame tvoríme jedno telo, ktorého členky žijú podľa reguly a života bratov a sestier 3. rehoľného rádu sv. Františka a týchto konštitúcií. Jednotlivé jurisdikcie majú určitú samosprávu pod právomocou generálnej predstavenej a sú zjednotené prostredníctvom generalátu v Ríme.


Správy

Kalendár

október 2011


4

Sviatok sv. Františka

4

20. Výročie Gymnázia sv. Františka v Žiline, Slovensko

5-8

Provinciálna kapitula, Taliansko

27

Púť pre pokoj - Assisi

november 2011


13

Ukončenie roku sv. Anežky v Prahe


 

do pozornosti

 
Audio vprílohe
 

 
 
archív Správy
 

Voľby v provincii / 2011

Voľby v Talianskej provincii
Provinciálna predstavená: S.M. Valeria Ruggieri
Provinciálna vikárka: S.M. Margherita Faugno
Provinciálne radkyne: S.M. Adelanna Brunozzi, S.M. Patrizia Zimbolo and S.M. Maria Grazia Catino


Menovanie pre Régiu Čile
Regionálna predstavená: S.M. Sara Carrasco Gutiérrez
Regionálna vikárka: S.M. Sonia Lagos Umaña
Regionálna radkyňa: S.M. Ana María Durán Pillancary

Voľby v provincii


Provinciální Kapitula / 3. októbra 2011

Ve třech provinciích již proběhla provinciální kapitula, během níž se v těchto dnech uskutečnily volby nové správy.

SLOVENSKÁ PROVINCIE:
Provinciální představená: S.M. Magdaléna Sumilasová; provinciální rádkyně: S.M. Lívia Gardianová, S.M. Anna Poláčková, S.M. Rafaela Zvrškovcová a S.M. Damiána Palenčárová.

Ve třech provinciích již proběhla provinciální kapitula: SLOVENSKÁ PROVINCIE, PROVINCIE USA i ČESKÁ PROVINCIE.

PROVINCIE USA:
Provinciální představená: S. Bernadine Marie Stemnock; provinciální rádkyně: S. M. Jeanne Marie Ulica, S. M. Regina Ann Rakosny, S. Bonnie Marie Kleinschuster a S. Patricia Ann Mahoney.
ČESKÁ PROVINCIE:
Provinciální představená: S.M. Baptista Nožková; provinciální rádkyně: S. M. Veronika Říhová, S.M. Virginie Moravcová, S.M. Dominika Konečná a S.M. Daniela Cibulková.

Nová generálna rada / 15. júla 2011

Dňa 15. júla zvolila generálna kapitula sestru sestru Reginu Zuk-Olszewskú zo Slovenskej republiky pre poslanie generálnej vikárky.

Sestra Nancy Celaschi, Sestra Jessy Mooleparambil, Sestra Rossana Villablanca Escobar plniť poslanie radkýň. sestru Reginu Zuk-Olszewskú poslanie generálnej vikárky.

Ostatné členky generálnej rady, ktoré budú päť rokov plniť poslanie radkýň, sú:


Sestra Nancy Celaschi z USA.
Sestra Jessy Mooleparambil z Indie;
Sestra Rossana Villablanca Escobar z Čile.

Nová generálna rada / 15. júla 2011

Dňa 14. júla zvolila 20. Generálna kapitula Školských sestier Tretieho rehoľného rádu svätého Františka sestru Květu Vinklárkovú ako deviatu generálnu prestavenú Kongregácie. Sestra Květa pochádza z Českej republiky v poslednej dobe plnila poslanie Generálnej vikárky Kongregácie.

Správy z kapituly 2 / 6. júla 2011

Väčšina členiek kapituly strávila deň Pána návštevou Ríma, kým malá skupina sa vybrala do Assisi, Bagnoregia a Viterba. Popoludní sa stretli v provinciálnom dome Talianskej provincie, aby spolu oslávili dar života sestier Margaret Klaschky, Henriette Bier, Margherite Faugno a Adelanne Brunozzi, ktoré tento rok oslavujú významné životné jubileum.

Väčšina členiek kapituly strávila deň Pána návštevou Ríma, Assisi, Bagnoregia a Viterba.
generálnej predstavenej a jej rady 14. a 15. júla.

V pondelok, 11. júla kapitulárky schválili volebný proces a začali náročný proces schvaľovania návrhov, ktoré na kapitulu zaslali rôzne jurisdikcie. 12. júla dokončia návrh dokumentu, ktorý bude výsledkom práce v skupinách, rozhodnú o konečných bodoch návrhoch a odporúčaní kapituly.

Prácu na návrhoch, odporúčaní a záverečnom dokumente kapituly ukončíme13. júla a po ňom bude nasledovať voľba generálnej predstavenej a jej rady 14. a 15. júla.

Správy z kapituly 1 / 6. júla 2011

V stredu popoludní mali kapitulárky voľno a komisia pripravovala na základe vypočutých správ a komentárov 4 hlavné témy na prejednanie: 1 – medzinárodnosť vo svetle výzvy čias, 2 – komunitný život – fraternita vo svetle správnych vzťahov, 3 – formácia pre spoločenstvo v duchu rozlišovania a 4 – poslanie kongregácie vo svetle novej evanjelizácie.

1 – medzinárodnosť vo svetle výzvy čias,
2 – komunitný život – fraternita vo svetle správnych vzťahov,
3 – formácia pre spoločenstvo v duchu rozlišovania a
4 – poslanie kongregácie vo svetle novej evanjelizácie.

Nasledujúci deň sa kapitulárky rozdelili do štyroch pracovných skupín, z ktorých každá pracovala na jednej z tém.

Táto práca skupín spolu s návrhmi pre generálnu kapitulu, ktoré poslali jednotlivé jurisdikcie, budú slúžiť ako podklad pre Výnosy generálnej kapituly, ktoré budú základnou orientáciou pre Školské sestry v nasledujúcich piatich rokoch.

Otvorenie kapituly

20. generálna kapitula bola otvorená 2. júla svätou omšou, ktorú celebroval otec Milan Bubák SVD, ktorý bude viesť kapitulárky v dvojdňovom teologickom zamyslení na tému kapituly: "Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium celému stvoreniu."

.

Sestra Mary Xavier Bomberger, generálna predstavená, oficiálne zahájila generálnu kapitulu, ktorú bude facilitovať sestra Patricia Orr RSM.

Otvoreniu kapituly predchádzalo 1. júla orientačné stretnutie a eucharistická poklona, ktorej predsedal otec José Ornelas Carvalho, generálny predstavený Kongregácie kňazov Božského srdca. Večer bol ukončený piknikom.

Inauguration in Rome

On 20-21 June the School Sisters of the Third Order Regular of St. Francis celebrated the inauguration and blessing of the new diagnostic imaging department and operating rooms at the Casa di Cura Villa Betania in Rome.

A new diagnostic imaging department and operating rooms was inaugurated at the Casa di Cura Villa Betania.

The private/public health-care facility is a sponsored ministry of the Congregation and since 1968 has been collaborating with Santo Spirito Hospital giving care to the sick.

For more information, see www.casadicuravillabetania.com

Generálna kapitula

20. generálna kapitula kongregácie bude otvorená 2. júla 2011 a ukončená slávnosťou 16. júla.

.

28 kapitulárok sa zhromaždí v generaláte v Ríme, aby sa zamýšľali a diskutovali o téme z Markovho evanjelia: "Choďte do celého sveta a ohlasujte dobrú zvesť celému stvoreniu."

Im bude zverená úloha určiť smerovanie života a poslania Kongregácie na nasledujúcich päť rokov a oni odovzdajú zodpovednosť za realizáciu tohto plánu novej generálnej predstavenej a jej rade.

Spustenie webovej stránky

Školské sestry tretieho rehoľného rádu svätého Františka oznamujú spustenie ich novej webovej stránky, www.sstorsf.org.

.

Stránka, ktorá je momentálne dostupná v piatich jazykoch obsahuje informácie o živote a službe sestier, ktoré pracujú v Severnej a Južnej Amerike, Európe, Ázii a Afrike vo výchove a vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti, katechéze, sociálnej práci a rôznym iným tvorivým spôsobom odpovedajú na potreby Cirkvi a spoločnosti.


 
 
Pripomienky k stránke
 
napíšte svoj ​​názor / pripomienky k novej webovej stránky, pomôže nám to zlepšiť užívateľský komfort.