HOME PAGE » Naša charizma
 

         Charizma školských sestier Tretieho rehoľného rádu sv. Františka, ktorá je zakorenená v prežívaní Evanjelia, podľa tradície františkánskej kajúcnosti, je dôverné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce. V duchu františkánskej chudoby, jednoduchosti a pokory v spoločnom živote, venujeme sa kresťanskej formácii a výchove pre celkový rozvoj človeka. Odpovedáme na znamenia doby a na potreby Cirkvi ako jej verné služobnice a radostne slúžime chudobným a ináč núdznym.

NAŠA CHARIZMA