HOME PAGE » Naším poslaním
 

          Obdarené povolaním od Boha žijeme ako sestry v komunite a v duchu sv. Františka zachovávame evanjelium a evanjeliové rady. Dôverným spojením s Bohom a horlivou službou v Cirkvi, podľa príkladu našich zakladateľov, spájame kontemplatívny spôsob života s apoštolským.


          Naším prvoradým poslaním je oslavovať Boha šírením jeho kráľovstva a životom vo svätosti. Naše rehoľné povolanie nás jedinečným spôsobom vedie k napĺňaniu tohto poslania.

          Sľuby poslušnosti, chudoby a čistoty nám pomáhajú hlbšie nasledovať Krista v jeho úplnom sebadarovaní sa Otcovi a mať plnšiu účasť na jeho spásonosnom poslaní vo svete.


          Naším zvláštnym poslaním je slúžiť potrebám blížnych vyučovaním a inými službami podľa potrieb doby. Verné svojmu františkánskemu povolaniu v Cirkvi zapájame sa do služieb, ktoré reagujú na potreby miestnej cirkvi a podporujú kresťanský rast nás i našich blížnych. Tieto služby konáme v mene nášho Pána Ježiša Krista.

NAŠIM POSLANÍM