Matky Hyacinty Zahálkovej — 10. marca 1912-2012

Sestry celej Kongregácie sa zastavili 10. marca, aby si pripomenuli storočie smrti Matky Hyacinty Zahálkovej, prvej generálnej predstavenej českej vetvy kongregácie. Viedla vznikajúcu kongregáciu v rokoch 1888 až 1910. Potom po krátkom odpočinku odišla do USA, kde zisťovala možnosti služby sestier na poli pastorácie emigrantov, predovšetkým tých, ktorí prišli zo Slovenska, Čiech a Moravy. Po krátkej chorobe zomrela v Pittsburghu v Pennsylvánii 10. marca 1912.


***


Františkánske misie v Ostrave 26.9. – 2.10.2011

Posledný septembrový týždeň pod vedením františkánov Ostravu zaplnili misionári, ktorí na ulici ponúkali zoznámenie s Kristom a vierou.

Oslovili ľudí na uliciach, základných i stredných školách, zašli za chorými aj staršími občanmi do domovov dôchodcov, za bývalými väzňami, Rómami, bezdomovcami. Nevynechali ani návštevu slávnej Stodolnej ulice. Podarilo sa im v meste osloviť tisíce ľudí.

Ponúkali posedenie v kaviarni s možnosťou porozprávať sa alebo prijať modlitbu príhovoru za akýkoľvek problém či ťažkosť. Na programe bol aj Večer chvál so skupinou Efrém, ekumenická modlitba za mesto Ostravu, divadelná hra Zranený pastier, večerná adorácia spojená s pantomímou, scénický tanec, svedectvá meditácie a modlitba za vnútorné uzdravenie.

Snahou misionárov nie je niekoho presviedčať, ale v slobode vydať svedectvo, že v dnešnom uponáhľanom a odcudzenom svete existujú ľudia, ktorí nie sú zahľadení iba do seba e neorientujú sa len na zisky, ale žijú podľa Božieho poriadku. Rozhodne nejde o nejakú agitáciu. Misionári sa skôr s ostatnými ľuďmi chcú podeliť s tým, čo žijú, čo ich napĺňa, robí šťastnými a dáva im pokoj v duši, ktorým je pre nich Ježiš.

Misia bola podporená ostravskými farnosťami. Modlili sa tiež poslucháči rádia Proglas, ktorých k tomu vyzval biskup Lobcowicz pri úvodnej svätej omši. K modlitbám sa tiež pripojili kontemplatívne rády a mnohí priatelia všetkých misionárov. Všetci z misijného tímu potvrdili, že to bolo cítiť. Mnohé stretnutia a aktivity boli akoby dopredu pripravené.

Františkánske misie v Ostrave síce skončili, ale len pre misijný tím. Naďalej tam zostávajú miestni kresťania a otvorené dvere kostolov a farských budov. A predovšetkým zostáva otvorené Božie srdce pre každého, kto si v týchto dňoch položil otázku o existencii toho, ktorý je Láska.